Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση Χειρονομίας- Αντιεξουσιαστικής Κίνησης

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Φεβρουάριος 21h