Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του εκχ Αλιμούρα

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Ιανουάριος 02h