Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 23.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

ΠΑΡΤΥ

οικονομικής ενίσχυσης

για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού αυτοοργανωμένων συναυλιών

Παρασκευή 31 Μαρτίου 23.00

στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός

σουαράπ / hip hop συλλογικότητα

https://souarap.wordpress.com/

επικοινωνία : https://souarap.wordpress.com/

πηγή : https://www.embros.gr/par-31-martioy-23-00-chip-chop-soua-rap-party.html