τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ΑΡΑΓΕ (ΕΑΑΚ) ατελές

Παρασκευή 12 Μαίου 2017 στις 23.00

Πάρτυ Οικονομικής ενίσχυσης ΑΡ.ΑΓ.Ε.-Ε.Α.Α.Κ.

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ Οικονομικής ενίσχυσης ΑΡ.ΑΓ.Ε.-Ε.Α.Α.Κ.

Αφίσα εν καιρω

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Μάρτιος 18h