τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ατελές

Σάββατο 1 Απριλίου 2017 στις 23.00

Πάρτυ για ιατρικά έξοδα της συντρόφισσας Β.Μ.

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

από @Αναρχικοί/ες, Σύντροφοι/ες

Ημέρα/Ώρα: 01/04/2017 στις 11 μμ.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για τα ιατρικά έξοδα της συντρόφισσας Β.Μ.

Αφίσα και πληροφορίες σύντομα.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68454/