Τετάρτη 10 Μαίου 2017 στις 22.00

Συναυλία οικ. ενίσχυσης δικαστικών εξόδων του απολυμένου συντρόφου Π.Ξ.

Punk συναυλία οικονομικής ενίσχυσης δικαστικών εξόδων του απολυμένου συντρόφου Π.Ξ. της Κτηματολόγιο Α.Ε.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68580/