Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στις 18.00

Ανοικτή συνέλευση του Δικτύου ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων