τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ατελές

Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στις 0.00 πμ

Πάρτυ Electronic Music Gathering

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτυ ηλεκτρονικής μουσικής στο αστεροσκοπείο Κυριακή 30/4/2017

Μεγάλο κομμάτι των εσόδων θα διατεθεί στο ταμείο αλληλεγγύης

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Μάρτιος 20h