Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στις 23.59

Πάρτυ Electronic Music Gathering

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ ηλεκτρονικής μουσικής στο αστεροσκοπείο Κυριακή 30/4/2017

Μεγάλο κομμάτι των εσόδων θα διατεθεί στο ταμείο αλληλεγγύης

πηγή : email που λάβαμε στις 26 Μάρτιος 20h