Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 20.00

Τσιπουροκαφενείο με ρεμπετολαϊκά για την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΧ Αλιμούρα

πηγή : https://www.facebook.com/events/1671987096436753/