Παρασκευή 12 Μαίου 2017 στις 19.00

3 μέρες αντικουλτούρας: Εκδήλωση σχετικά με την υπεράσπιση των καταλήψεων