Κυριακή 23 Απριλίου 2017 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση για την συνδιοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ Εξέγερσης

post image

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

Η εξεγέρση είναι η στιγμή που ένα συλλογικό σώμα αναδυέται. Όχι ένα συλλογικό σώμα με κοινή ταυτότητα ή ιδεολογία αλλά με κοινή δράση ενάντια στην εξουσία. Η εξέγερση είναι η βίαιη εισχώρηση των αοράτων στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Η εξέγερση τροφοδοτείται από την φτώχεια, την αγανάκτηση την οργή και την ανάγκη της κοινωνικής βάσης να αποκτήσει δύναμη και αξιοπρέπεια. Στην τελική η εξέγερση είναι η γενική αμφισβήτηση των δομών της κυριαρχίας και του εκάστωτε καθεστώτος. Είναι η αναίρεση της παντοδυναμίας τους. Είτε για κάποιους/ες από εμάς η εξέγερση πρέπει να οδηγήσει στην κοινωνική επανάσταση είτε πρέπει να αποτελέσει μία διαρκή κατάσταση, η συμμετοχή μας σε εκείνη την στιγμή θα πρέπει να είναι το κοινό μας έδαφος.

Καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση, 23/4, Κυριακή, 19:00 Γκίνη, για την συνδιοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Εξέγερσης. Το φεστιβάλ θα συζητηθεί γύρω από τέσσερεις κύριους άξονες:
α) Πολιτική Θεωρία

β) Κινηματικές-Συλλογικές τοποθετήσεις,

γ) Πρακτικές-Εκπαίδευση

και δ) Εκδηλώσεις Κουλτούρας.

Μαύρο-πολύχρωμο

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1571956/


Σημειώσεις σχετικά με την ανοιχτή συνέλευση για το φεστιβάλ εξέγερσης

Στην ανοιχτή συνέλευση συλλογικοτήτων και ατομικοτήτων 23/4, 19:00 στο γκίνη, εμείς ως συλλογικότητα τοποθετούμε ως προϋπόθεση συν-διοργάνωσης την εκπλήρωση των 4 βασικών αξόνων που θεωρούμε συστατικούς για την συγκρότηση της εξέγερσης.

Α) Παρουσίαση Πολιτικής Θεωρίας και ιστορικών γεγονότων σχετικά με την εξέγερση: Επιθυμούμε ένα μέρος του φεστιβάλ να αποτελεί η παρουσίαση κλασσικής και σύγχρονης εξεγερτικής πολιτικής θεωρίας όπως και η παρουσίαση ιστορικών εξεγέρσεων. Θεωρούμε ότι η πολιτική θεωρία της εξέγερσης δίνει την δυνατότητα να αποκτηθεί η συνείδηση ώστε κάποιος/α να μπορεί να συλλάβει την εξέγερση ως στάση και μέθοδο, να γίνει ο ίδιος αυτός μέρος της αλλά ακόμα περισσότερο να την δημιουργήσει. Η γνώση της ιστορίας των εξεγέρσεων δίνει αποδείξεις της δυνατότητας των ανθρώπων να περνάνε σε άμεση σύγκρουση με την εξουσία. Οι εξεγερμένοι/ες αποκτούν συνείδηση της ιστορικότητας τους, συνείδηση των γεγονότων που τους καθορίζουν μέχρι και σήμερα τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο. Παράλληλα αποκτούν την δυνατότητα να δουν την εξέγερση στα διάφορα επίπεδα που λαμβάνει μέρος. Έχοντας σφαιρική αντίληψη της διαδικασίας της εξέγερσης, οι εξεγερμένοι/ες είναι έτοιμοι, να πάρουν ιστορικές αποφάσεις παρακάμπτοντας τις αδυναμίες του παρελθόντος.

Β)Πολιτική κινηματική παρακαταθήκη: Το πιο πάνω μέρος αναφέρεται στην θεωρία και στο παρελθόν της εξέγερσης. Για την ολοκλήρωση και τον συγχρονισμό των, περί της εξέγερσης, λεγόμενων, είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί η άποψη και η θέση των εν ζωή εξεγερμένων και αγωνιζόμενων ενάντια στην εξουσία. Επιθυμούμε ένα κομμάτι της εκδήλωσης να εμπεριέχει τοποθετήσεις από συλλογικότητες, ομάδες και οργανώσεις εκτός και εντός των τειχών, σε σχέση με το φαινόμενο της εξέγερσης και τον ρόλο τους μέσα σε αυτό, ή και αναλύσεις ευρύτερου περιεχομένου όπως π.χ. εξέγερση και πολεοδομία. Σε περίπτωση κάποιος/α δεν μπορεί να τοποθετηθει μέσω συλλογικού σώματος, οι ατομικές τοποθετήσεις είναι αποδεκτές και θεμιτές. Οι πιο πάνω τοποθετήσεις πέρα από την συνείδηση του πολιτικού παρόντος, όσο αφορά το κίνημά μας, θα αφήσουν μια παρακαταθήκη που ευελπιστούμε να καταλήξει σε έντυπο υλικό όπου θα συγκεντρώνει και θα αποτυπώνει τις θέσεις του κινήματος επί της υπόθεση.

Γ) Πρακτικές- Εκπαίδευση: Για μας η εξέγερση δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένη από την πράξη της. Η επιτυχία της εξαρτάται από την εξέλιξη των μέσων της και την εξέλιξη των αγωνιζόμενών της. Για αυτό επιθυμούμε η γνώση και η χρήση των μέσων να διαμοιραστούν εντός των συμμετεχόντων εξελίσσοντας τους. Επίσης οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ θα μπορούν δοκιμάσουν επί τόπου τα μέσα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνουν ικανοί να τα χρησιμοποιούν και να τα κατασκευάζουν. Ο ελεύθερος περιφρουρημένος χώρος του φεστιβάλ θα αποτελέσει ένα ιδανικό πεδίο 'εξάσκησης'.

Δ)Εκδηλώσεις Κουλτούρας: Τέλος, η κουλτούρα ήταν και είναι δομικό χαρακτηριστικό για την δημιουργία εξεγερμένων κοινοτήτων και ατομικοτήτων, ειδικά σε ένα τόσο κατακερματισμένο και αποξενομένο περιβάλλον όπως αυτό της μητρόπολης. Η μουσική και συγκεκριμένα το πανκ και το ραπ έχουν θρέψει γενιές εξεγερμένων. Επιθυμούμε να δούμε την εξέγερση να προωθείται και να εκφράζεται από όλο το φάσμα της τέχνης με όλες τις μορφές της. Οι εκδηλώσεις εξεγερτικής κουλτούρας βοηθούν στην συγκρότηση κοινότητας με κοινά σύμβολα και αξίες και θρέφει υπαρξιακά την ψυχη του εξεγερμένου.

Αναρχική Συλλογικότητα Μαύρο-Πολύχρωμο

mauropexoluxrwmo@risexeup.net

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1572188/