τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : Μπάρκο ατελές

Σάββατο 13 Μαίου 2017 στις 23.30

Πάρτι οικονομικής ενίσχυσης Μπάρκο

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτι οικονομικής ενίσχυσης του πολιτιΣΤΙκού στεκιού Μπάρκο.

Θα υπάρξει ενημέρωση με περισσότερες πληροφορίες

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Απρίλιος 19h