Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στις 22.30

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση της Αγωνιστικής Εργατικής Συσπείρωσης ΛΑΝΤΖΑ στον επισιτισμο - τουρισμό

πηγή : https://www.facebook.com/events/7821066319526…