Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στις 17.00

Εκπομπή Ιερά Εξέταση με θέμα την αναπηρία

Τη δευτέρα θα 19/6 πραγματοποιηθεί η εκπομπη ιερά εξέταση με θέμα την αναπηρία, τα προβλήματα και τον κοινωνικό αποκλεισμό.Θα συμετέχουν τηλεφωνικά άτομα που εχουν αναπηρία.

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Ιούνιος 22h