Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 στις 22.00

Cocktail Party οικ. ενίσχυσης

στο Στέκι πίσω από τη Θεολογική [στέκι του ΝΑΡ]

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Ιούνιος 17h