Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 στις 22.00

θερινή προβολή Innocent Voices

ακριβής τοποθεσία : στην αυλή

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Ιούνιος 15h