Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 στις 15.00

Βιβλιοπαρουσίαση: Guerre Serville/Πόλεμος Σκλάβων

Έκθεση βιβλίων από την ομάδα διακίνησης εντύπων "Βιβλία Ανομίας" & συλλογική κουζίνα από τις 15:00

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Guerre Serville/Πόλεμος Σκλάβων στις 19:00

(λίγα λόγια για την εξέγερση του Ιούνη του 1848 στην Γαλλία)

θα ακολουθήσει καφενείο...

στην κατάληψη αντιβίωση

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Ιούνιος 16h