Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 στις 23.00

Signal Noise Soundsystem

Verification Date……………...Saturday 09/09/2017

Model……………………….........Signal Noise Soundsystem

Code………………………......…..Techno, Industrial, Breaks, Bass

Program Power………….......Ars Dementis,Aspect Ratio,C᷿̝ͦo̮̝͓m̝͗͝ę̝͠t̙̝̚,

…………………………..............Echo Spatial,Kumasi,Reaktiv.,Sickfest

Sensitivity…………………..…..MANA RAVER (live visuals)

Frequency Range………..…..23.00 - 08:00

Shipping..………..………….....Free

Rated Impedance…..........Λόφος Στρέφη

Eff. Reference………..........Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση της Κατάληψη Στέγης Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26

Description: Signal Noise Soundsystem is a high quality custom hybrid sound system based on Shannon's & Hartley's theorem.

SNR=Psignal/Pnoise

Signal Noise Soundsystem

snsounexdsystem@gmaiexl.com

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/70672/