Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση παραγωγών-καταναλωτών

Η πόλη πιο κοντά στον αγρότη και ο αγρότης πιο κοντά στην πόλη

Ανοιχτή συνέλευση παραγωγών-καταναλωτών της ομάδας Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου του Nosotros.

επικοινωνία :

πηγή : http://www.nosotros.gr/online/index.php?optio...