τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 στις 23.30

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

παρτυ για τα ιατρικα εξοδα συντροφισσας.

αφισα συντομα.

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Αύγουστος 14h