Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 στις 22.00

(ακυρώνεται) Μπαρ στην αυλή

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Αύγουστος 14h