Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 στις 20.30

Punk Live οικονομικής ενίσχυσης

κραταραμμενο στομα , indigo, house anxiety, kicking nerve.. για αγορα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, Πάρκο Ανάληψης (κατειλημμενό Αναψυκτήριο) σύντομα αφίσα

Πρόσβαση με τα λεωφορεία: 732 - 9η στάση οδού Φορμίωνος, 054, 203, 209, τρόλεϊ 11 (24ωρο) - στάση Αγορά Βύρωνα.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/70772/