Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στις 23.00

Live: Reprisal, RNA, Pariah, Ψύχος