τι; : πάρτυ θεματική : αλληλεγγύη, οικονομική ενίσχυση από : ατελές

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στις 23.00

Party οικονομικής ενίσχυσης Εκτός Γραμμής

Για την οικονομική ενίσχυση της λέσχης εκτός γραμμής Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Σεπτέμβριος 13h