τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στις 22.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πρόσκληση για οικονομική ενίσχυση

Πρόσκληση για άμεση οικονομική ενίσχυση τραυματισμένου συντρόφου

Είσοδος απο Πεζόδρομο Μασσαλίας

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΦΙΣΑ

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/71445/