Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στις 23.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΑΝ.Α.ΦΟΙΤ.Ο ΕΑΑΚ

Η οικονομική αυτοτέλεια του σχήματος εξασφαλίζει και την πολιτική ανεξαρτησία του καθιστώντας το ικανό να παράγει το ίδιο πολιτική από τα κάτω με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Μέσα από τα έσοδα αυτών των πάρτυ μπορούμε να καλύπτουμε τα διάφορα έξοδα της δράσης μας (κείμενα, αφίσες, πλαίσια στη Γενική Συνέλευση, πανό κλπ).

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Οκτώβριος 22h