Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στις 19.00

Συνέλευση αναρχικών Λάρισας