Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 στις 21.00

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα δύο συντρόφων

Καφενείο για δικαστικά έξοδα δύο συντρόφων που διώκονται
για τη Βίλλα Ζωγράφου

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1579434/