Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 20.00

Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

Κάθε Τετάρτη, 20:00-23.00 Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

00-23.00 Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

πηγή : https://www.embros.gr/kathe-tetarth-20-00-23-…