Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στις 21.30

Punk Rock Party Οικ. Ενισχυσης

Τα χρήματα θα διατέθουν για τη διοργάνωση diy συναυλίας, τα έσοδα της οποίας θα δώθουν σε πολιτικούς κρατούμενους.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/71617/