Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 στις 21.00

Post punk/dark wave καφενείο για την κάλυψη ιατρικών εξόδων τετράποδου συντρόφου

Για την κάλυψη ιατρικών εξόδων τετράποδου συντρόφου

Πρόσβαση με τα λεωφορεία: 732 - 9η στάση οδού Φορμίωνος, 054, 203, 209, τρόλεϊ 11 (24ωρο) - στάση Αγορά Βύρωνα.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/71637/