Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στις 19.30

Διαχειριστική συνέλευση Κατάληψης Παλιού Νεκροτομείου

Πρόγραμμα Νοεμβρίου

πηγή : https://palionekrotomeio.espivblogs.net/2017/…