Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 22.00

Diy Live sara/thereunion/ακραίαΑντίδραση/άνευ λόγου/χωρίς διαφυγή

Για τα 2 χρόνια Αντιδραστήριο και Ντουγρού

σύντομα και το υπόλοιπο πρόγραμμα των εκδηλώσεων

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/71751/