Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 22.00

Party οικ. ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφου

Party οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα συντρόφου

Σάββατο 18/11 μετά τις 22:00

στην κατάληψη Vancouver Apartman

Μαυροματαίων κ Δεριγνύ 1

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/71761/