Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στις 20.00

Πολιτικό καφενείο: Από τα ΙΚΑ στα ΤΟΜΥ

Καφενείο για τις εξελίξεις στην περίθαλψη.
Πρωτοβάθμια περίθαλψη στην εποχή της κρίσης.
Gate keeping εργασιακές συνθήκες, προοπτικές.

πηγή : http://anopoli.espivblogs.net/2017/11/15/χειμ