Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις 15.00

Συλλογική Κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης

Θεματική κουζίνα για την οικονομική ενίσχυση των 35 διωκόμενων μεταναστών της Μόριας