τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : Theaterdals ατελές

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στις 23.00

Πάρτυ Theaterdals

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση των Theaterdals, θεατρική ομάδα του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ.

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Νοέμβριος 14h