Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στις 23.59

Πάρτυ για οικονομική ενίσχυση κοινωνικού εγχειρήματος της ΕΠΘ

02/12/2017 - 23:30 Πάρτυ για οικονομική ενίσχυση κοινωνικού εγχειρήματος της ΕΠΘ

starts at midnight

Crystal Zero
Underverse
War
Chaotic Behavior
Junior X
Vertigo

Εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης

της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
https://libertasalonica.wordpress.com/ για την δημιουργία νέου ελευθεριακού χώρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Με την υποστήριξη της συλλογικότητας ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ http://voidnetwork.gr/

Solidarity Party of LIBERTARIAN INITIATIVE OF THESSALONIKI https://libertasalonica.wordpress.com/ for the creation of new libertarian social space in the city of Thessaloniki.

Supported by VOID NETWORK http://voidnetwork.gr/

πηγή : https://www.embros.gr/02-12-2017-23-30-party-…