τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στις 23.59

(ακυρώνεται) Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη δικαστικών εξόδων

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Το πάρτυ θα γίνει στην αρχιτεκτονική σχολή βόλου. Θα γίνει για την κάλυψη δικαστικών εξόδων συντρόφου που είχε συλληφθεί στην πορεία της 17 Νοέμβρη στο Βόλο το 2012.

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Δεκέμβριος 20h