Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Αναρχικών Πάτρας

Κάθε Δευτέρα στις 19:00 στο Παράρτημα (Κορίνθου & Αράτου)

πηγή : https://asapatras.espivblogs.net/