Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 στις 14.00

Ανοικτή συνέλευση του ελευθεριακού σχήματος Φιλοσοφικής

Η αναγκαιότητα των στιγμών τις οποίες βιώνουμε καθημερινά ως φοιτητές/τριες, μας ώθησε στην δημιουργία ενός νέου ξεκινήματος, ως διέξοδο στα προβλήματα που μας ταλανίζουν εντός των σχολών που φοιτούμε, τα οποία όμως συνάδουν με τις μεταβολές που συντελούνται σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, αφού το πανεπιστήμιο δε μπορεί να ιδωθεί εκτός του κοινωνικού γίγνεσθαι. Αυτή η διέξοδος κρίναμε ότι διέρχεται μέσα από τον σχηματισμό ενός ελευθεριακού σχήματος.

Ως μοναδική λύση κρίνουμε λοιπόν τη δημιουργία ενός συνδικαλιστικού σχήματος με οριζόντια και αντι-ιεραρχικά χαρακτηριστικά. Για αυτόν τον λόγο, οι αποφάσεις μας λαμβάνονται από τα μέλη της συνέλευσης του σχήματος έπειτα από συζήτηση και συνδιαμόρφωση-ομοφωνία απόψεων. Όλα τα μέλη της συνέλευσης είναι ίσα και έχουν την ίδια βαρύτητα στο λόγο και στην πράξη. Θεωρούμε πως μέσα από τέτοιες διαδικασίες είναι δυνατή η αντιμετώπιση των προβλημάτων που καλούμαστε να λύσουμε συλλογικά, μετουσιώνοντας σε πράξη την αλληλεγγύη μας σε ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, κοινά βιώματα, κοινά υλικά συμφέροντα. Με αυτούς, που εν ολίγοις, βρισκόμαστε στην ίδια κοινωνική και ταξική θέση. Στη μεριά των μη προνομιούχων, των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων, όντας στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας. Βασιζόμαστε, λοιπόν, στις δυνάμεις μας ως σύνολο και δρούμε αμεσολάβητα, χωρίς να εξαρτόμαστε από κάποια πατερναλιστική αρχή, δίχως να έχουμε κάποιον καθοδηγητή, αλλά και χωρίς να επιζητούμε την κηδεμονία επί κοινωνικών ομάδων.

Εμείς, μέσα από τις πεπερασμένες δυνάμεις και δυνατότητες που διαθέτουμε, παλεύουμε εκ πρώτοις για την αναχαίτιση των επιθέσεων που δέχεται ο κόσμος της τάξης μας, έχοντας ως αφετηρία μας την άρση των ταξικών ανισοτήτων και των σχέσεων κυριαρχίας μέσα στο πανεπιστήμιο. Όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να βρισκόμαστε διαρκώς σε θέση άμυνας, αφήνοντας τη γενικευμένη κοινωνική αδικία και καταπίεση, την οικονομική εκμετάλλευση και τις συναφείς ανισότητες, που απορρέουν από τη βαρβαρότητα του κράτους και του κεφαλαίου, να διαιωνίζονται, αναπαράγοντας προνόμια για τους λίγους μέσα από την εκμετάλλευση των πολλών.

Αγωνιζόμαστε ακηδεμόνευτα και αυτοοργανωμένα για τον ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό, την κοινωνική επανάσταση, που θα συνεπιφέρει την ατομική και συλλογική χειραφέτηση, μέσα από την καταστροφή του κράτους και του καπιταλισμού, μέσα από την άρση κάθε διαχωρισμένης εξουσίας και την οργάνωση της κοινωνίας πάνω στη βάση του ελευθεριακού κομμουνισμού. Δηλαδή, μιας συνομοσπονδίας οριζόντιων κοινοτικών συνελεύσεων και ελεύθερων συνεταιρισμών, με κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής και θεμελιώδη προτεραιότητα στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Ακηδεμόνευτοι κοινωνικοί και ταξικοί αγώνες

για την ελευθερία του καθενός και την ισότητα όλων

Ελευθεριακό Σχήμα Φιλοσοφικής

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Δεκέμβριος 19h