Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στις 21.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης Αντιφασιστικής Μαθητικής Συνέλευσης Λάρισας