Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στις 20.30

Live Flatulentia Prafinalia (crst pnk) & Guilty Guts (hc/pnk/thrsh)

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Ιανουάριος 21h