Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση εκχ Αλιμούρα

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση
κάθε Δευτέρα 7μμ

Φωτογραφία του χρήστη Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Αλιμούρα.