Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στις 16.00

3ημερο εκδηλώσεων στην κατάληψη αντιβίωση

ΠΟΡΕΙΑ υπέρ των καταλήψεων.

Σημείο συνάντησης στην κατάληψη αντιβίωση

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Ιανουάριος 15h