Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στις 19.00

3ήμερο εκδηλώσεων στην κατάληψη αντιβίωση

19:00 (αυστηρά!) Εκδήλωση - συζήτηση για το νέο σωφρο-
νιστικό και ποινικό κώδικα.

Θα υπάρξει τηλεφωνική
επικοινωνία με μέλος της Επιτροπής Αγώνα Κρατουμέ-
νων.

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Ιανουάριος 16h