Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 στις 21.00

Jazz bar στον Ε.Κ.Χ. Αλιμούρα

για την οικονομική ενίσχυση της Χειρονομίας-ΑΚ