Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση της Κατάληψης Ντουγρού