Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση της Κατάληψης Ντουγρού

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/2018/01/31/february_…