Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στις 23.00

Party οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δικαστικών εξόδων

24/02/2018 23:00 Πάρτυ για δικαστικά έξοδα μοτοπορείας 2012

Party οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα

της επερχόμενης δίκης
Συνέλευση Κατηγορουμένων της Αντιφασιστικής Μοτοπορείας (30/9/2012)

πηγή : https://www.embros.gr/24-02-2018-23-00-party-…