Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 στις 21.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης

Bar για την οικονομική ενίσχυση της Λέσχης Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης